Avís Legal

Dades d´inscripció al registre mercantil: Bordes & Isern Corredoria d´Assegurances, S.L constituïda a Barcelona, a l´any 2013, per Escritura Pública número 3945.

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 44165, foli 0061, secció GENERAL i fulla/Dup. 448468/, inscripció 1.

Dades relatives a l’autorització administrativa prèvia para l’exercici de l’activitat: J-496-GC Aquest espai web ha estat creat per l’empresa amb caràcter informatiu i per ús personal dels usuaris. A través d’aquest Avís legal, es pretén regular l’accés i ús d’aquest espai web, així com la relació entre la pàgina web i els usuaris.

Accedir a aquesta web s’accepten els següents terminis i condicions:

  • L’accés a aquesta pàgina web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.
  • L’accés a aquest espai web no suposa establir cap mena de relació comercial amb l’usuari.
  • L’accés i la navegació en aquesta pàgina web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i terminis d’ús continguts a la mateixa.

El titular de l’espai web pot oferir serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i/o modifiquin les presents condicions i sobre les quals s’informarà l’usuari en cada cas concret.

Et redirigirem a la web d’ARAG per a procedir amb la contractació

Per a continuar hauràs de llegir i acceptar les Condicions Legals de la web i la nostra Política de Privacitat